მარშრუტების დაგეგმვა

დაგეგმეთ მარშრუტი GPSControl  სისტემის დახმარებით. მონიშნეთ რუკაზე სასურველი ადგილმდებარეობა ან აირჩიეთ სისტემაში დარეგისტრირებული ობიექტების სიიდან ნებისმიერი ობიექტების რაოდენობა და სისტემა დაგიგენერირებთ მარშრუტს საგზაო მოძრაობის შეზღუდვების მიხედვით. მარშრუტის ოპტიმიზაცია შესაძლებელია როგორც დროის, ასევე მანძილის მიხედვით. დაგეგმილი მარშრუტი შეგიძლიათ ამობეჭდოთ, შეინახოთ სისტემაში, გაუგზავნოთ დარეგისტრირებულ  თანამშრომელს.

სისტემა ასევე გაძლევთ საშუალებას შეადაროთ რეალურად გავლილი მარშრუტი დაგეგმილ მარშრუტს.