ონლაინ მონიტორინგი

მოწყობილობების მონიტორინგი რეალური დროის რეჟიმში ხორციელდება კომპიუტერიდან ან მობილური ტელეფონიდან. ამისთვის არ არის საჭირო სპეციალური პროგრამების დაინსტალირება არც ორგანიზაციის სერვერზე და არც სამუშაო კომპიუტერზე, საკმარისია ბრაუზერის მეშვეობით WEB ინტერფეისზე წვდომა ლოგინის და პაროლის გამოყენებით.

GPS მიხედვით ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა.

სატელიტური ნავიგაცია უზრუნველყოფს ადგილმდებარეობის, სიჩქარის და მოძრაობის მიმართულების უზუსტეს დადგენას. აქტუალური და ზუსტი ინფორმაჩია იძლევა მოწყობილობების ონლაინ მონიტორინგის და დეტალური გადაადგელიების ისტორიის ნახვას.

აქტუალური ინფორმაცია

გარდა მოძრაობის პარამეტრებისა, ასევე რეალური დროის რეჟიმში შესაძლებელია სხვადასხვა აქტუალური ინფორმაციის ნახვა როგორიც არის: სენსორების მონაცემები, გარბენი, აქტივობის დრო, ვინ მართავს მანქანას. ზემოაღნიშნული ინფორმაციის ჩვენება რეგულირდება თქვენი საჭიროების მიხედვით.