დეტალური რუკები

დაწვრილებითი დეტალიზაცია შენობამდე

სისტემა გთავაზობთ 12 რუკას, რომლებზეც დატანილია ქუჩები და სურათები თანამგზავრებიდან, რაც უზრუნველყოფს იდეალურ კარტოგრაფიულ დაფარვას როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. რუკების გადართვა ხდება მაუსზე  ერთი დაჭერით. თუ არჩეულმა რუკამ ვერ უზრუნველყო საჭირო დეტალიზაცია, სასურველ ინფორმაციას აუცილებლად მოიძიებთ სხვა რუკის არჩევისას.