გარბენი და მოტოსაათები

გარბენი და მოტოოსათი არის ინფორმაცია რომლის საფუძველზე ბევრი ორგანიზაცია ითვლის მძღოლის  შრომის ანაზღაურებას ან საკუთარი ავტოტრანსპორტისთვის გამოყენების კომპენსაციას. GPSControl მოგაწვდით ზუსტ და დეტალურ  ინფორმაციას ორივე პარამეტრის შესახებ.

გარბენი მონიშნულ პერიოდში

GPS ტრეკერი მაღალი სიზუსტით აფიქსირებს გავლილ მანძილს. ამ ინფორმაციის საფუძველზე GPSControl სისტემა ასახავს გარბენს ნებისმიერ დროის მონაკვეთში, მითითებული სამუშაო საათების და დღეების გათვალისწინებით.

მოტოსაათები მონიშნულ პერიოდში

ინფორმაცია ძრავის მუშაობის ხანგრძლივობაზე დაფუძნებულია მისი ჩართვა /გამორთვის ზუსტი დროის დადგენაზე.