სერვისები

GPSControl არ არის მხოლოდ გადაადგილების მონიტორინგის საშუალება. GPSControl მოგცემთ საშუალებას ასევე იზრუნოთ თქვენი ავტოპარკის დროულ ტექნიკურ მომსახურებაზე და შეაფასოთ ავტოპარკზე გაწეული ხარჯები, გამოყოფილი გახარჯული საწვავის რაოდენობით და თანხით.

გარდა სტანდარტული სერვისებისა, როგორიც არის ზეთის შეცვლა, საბურავების გამოცვლა თქვენ შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ თქვენთვის სასურველი სერვისების ტიპები და მომავალში გამოიყენოთ ისინი კონკრეტული მანქანის მომსახურებისთვის. სერვისების რეგისტრაცია შესაძლებელია გარბენის, მოტოსაათების და დღეების გათვალისწინებით. ჩასატარებელი სერვისის შესახებ წინასწარი შეტყობინება სტანდარტულად გამოჩნდება პროგრამაში. გარდა ამისა, შესაბამისი შეტყობინება შესაძლებელია მიიღოთ როგორც სმს-ით, ასევე ელექტრონული ფოსტით.